Tag Archive: atheist

Pastor Alex Shevchenko’s debate with an atheist, Part 2

Pastor Alex Shevchenko’s debate with an atheist, Part 1